Bygaden 67
VELKOMMEN > DEN NORDISKE MYTOLOGI > Alfer, dværge, diser hvad er det ? > Jætterne fra A til Å

Jætterne fra A til Å

 

Betyder kæmpe og er et væsen med menneskeskikkelse, men overnaturlig stort. Jætterne repræsenterede en selvstændig æt, der ifølge den mest udførlige beretning om verdens skabelse i Gylfaginning opstod uafhængigt af asernes æt. De var ikke udelukkende destruktive kaosvæsner, men levede i et velordnet samfund. Ophavsmæssigt var aserne og jætterne i realiteten meget nært beslægtede, i det Odin, Vile og Ves mor var en jætte.

 

Jætterne opfattes som asernes fjender, men er dog ved slægtskab og ægteskab tillige forbundet med aserne. Af udseende kunne de både være helt utroligt smukke eller hæslige og frastødende.

 

Jætternes domæne var den vilde natur, der omkransede kulturlandskabet. Det blev kaldt Jotunheim og strakte sig helt til verdens yderste kant ved Udgård. Jætterne rådede også over det Ægir var havets hersker sammen med sin kone Ran. Deres ni døtre repræsenterede bølgerne. Vaneguden Njord rådede dog over fangsten og vejret. Yderst i verdenshavet lå endnu et væsen fra jætternes verden, Midgårdsormen, et af de mest frygtindgydende uhyrer.

 

Jætternes verden var et modbillede på gudernes, men den indeholdt også et samfundsstruktur, der var et ligeværdigt alternativ. Der fandtes sociale strukturer, der lignede dem, som fandtes i det nordiske samfund. Der var et socialt hierarki; nogle af jætterne var fx umådeligt rige og magtfulde, mens andre var ludfattige. Jætterne beskrives som lige så rige på guld som guderne (mytologisk fungerede guld som et billede på frugtbarhed). På trods af dette fremstilles jætterne som mindreværdige i forhold til guderne i myterne.

 

Det er muligt at Nordboerne opfattede jætterne som noget andet end de egentligt kaosuhyrer, som fx Nidhug, Fenrisulven, Midgårdsormen, Surt og Udgårdsloke. Disse væsner blev i mytologien placeret udenfor Jotunheim, og repræsenterede sandsynligvis naturens destruktive kræfter. Jætternes og uhyrernes skadevoldende karaktér var resultat af deres bundethed til naturen, frem for en iboende ondskab, og de kunne også have enten direkte eller indirekte positive egenskaber; fx blev jorden skabt ud af urjætten Ymers krop, og blev holdt sammen af Midgårdsormens greb.

 

Jætternes æt var den første i verden, deres stamfar var Ymer, det første levende væsen. De havde derfor indsamlet en større viden om den end selv guderne, og nogle af de ældste blev beskrevet som umådeligt vise. Deres store ælde betød også at mange af verdens skatte var kommet i deres besiddelse. Disse værdier var af tre forskellige typer: Guld, kvinder og naturressourcer. Jætternes rigdomme blev begæret af aserne, som tog dem, enten ved list og trolddom (som regel Odins metode) eller gennem rå magt (som regel Thors metode). Det aserne tog fra jætterne, dvs. naturen, fik imidlertid ikke deres fulde værdi, før de, af mandlige guder, blev omdannet til produktive kulturgenstande. I mange tilfælde behøvede de dog hjælp fra kvindelige jætter for at kunne erhverve dem. Af udseende var de forskellige; nogle lignede mennesker, mens andre var hæslige eller lignede monstre.

 

Forud for den egentlige skabelse eksisterede der jætter, men aserne var for kosmogonien, og blev det derved også for drabet på jætternes stamfader, som endda var gudernes mødrene ophav. Ragnarok var derfor jætte ættens endelig hævn over asernes uret mod Ymer i urtiden.

 

Enkelte jætter hørte til gudernes kreds, fx Loke, Han var Odins fostbror og fungerede derved som bindeled mellem gudernes og jætternes verden. Hans optræden i myterne var samtidig en understregning af gudernes afhængighed af jætternes kunnen og ressourcer.

 

Du får her en oversigt over jættene:

 

Angerboda.

En jættekvinde. Hun har tre børn med Loke: Dødsgudinden Hel, Midgårdsormen og Fenrisulven.

 

Aurboda.

En bjergjættekvinde gift med jætten Gymer, med hvem hun har sønnen Bele og datteren Gerd, der er en smuk jættekvinde som frugtbarhedsguden Frej bliver gift med.

 

Alsvin.

En jætte, der lærte de andre jætter at riste og tyde runer.

 

Aurvandil.

En venlig jætte gift med vølven Groa. En myte fortæller, at han engang sammen med Thor skulle over den isnende kolde elv Elvivåger, der løber fra den kolde brønd Hyergelmer i Niflheim mod Jotunheim, fik han forfrysninger i stortåen, selv om Thor bar ham på ryggen. Thor brækkede tåen af og kastede den op på himlen, hvor den blev til stjernen Aurvandils tå.

 

Bauge (Bange).

Bror til jætten og ejeren af Skjaldemjøddet Suttung, søn af Gilling. Hjalp Odin med af stjæle skjaldemjøden (Kvasers blod). Bauge vidste dog ikke, at manden han hjalp var Odin, da han kaldte sig selv for Bølværk.

 

Bele.

Jætte, søn af Gymer og Aurboda. Han er jættehøvding og bror til Frejs kone Gerd. Han blev dræbt af Frej med et hjortehorn, da Frej havde givet sit sværd ud til sin tjener Skirner.

 

Bergelmer.

En af de første jætter af slægten Rimturserne også kaldet Frostjætterne. Søn af Trudgelmer og sønnesøn af Ymer. Da syndfloden fra Ymers blod oversvømmede verden, druknede alle rimturserne på nær Bergelmer og hans kone, og fra dette par stammer alle rimturserne.

 

Bestla.

Jættekvinde, som Borr tog til hustru. Er således moder til Odin, Vile og Ve. Bor i Jotunheim som jættekvinde og frygter således sine egne børn med. Hun er jætten Bøltorns datter og søster til Mimer.

 

Blodughadda.

Datter af Ægir og Ran. Har 8 søstre der tilsammen er guden Hejmdals ni mødre.

 

Blåen.

Nævnt i Vølvens spådom sammen med jætten Brimer (formentlig et andet navn for Ymer). 

 

Borr.

Søn af Bure, der skabtes da koen Audhumlba slikkede på en saltsten. Borr er gift med Bestla og far til Odin Vile og Ve.

 

Brimer.

Nævnt i Vølvens spådom sammen med Jætten Blåen. Brimer er formentlig et andet navn for Ymer.

 

Bure.

Odins farfar som koen Audhumlba slikkede frem af en saltsten på tre dage ved verdens skabelse, og som blev stamfar til aserne. Bure var bortset fra Audhumla og Ymer den første levende skabning på jorden. Bure døde af alderdom fordi Yduns foryngelsesæbler ikke var vokset op endnu.

 

Byleist.

Lokes delvis ukendte bror. En anden bror hedder Helblinde.

 

Bygmesteren.

Den jætte om byggede muren omkring Asgård. Blev dræbt af Thor og endte derfor i Hel. Blev også slået ihjel i Hel og sidder derfor nu i Niflhel.

 

Bygmesteren var hyret af Guderne til at bygge en fæstningsmur omkring Asgård, og forlangte som løn ægteskab med Freja. Guderne gik, efter at have spurgt Loke til råds med på Bygmesterens krav, mod at han skulle færdiggøre muren på tre år.

 

Da de tre års afslutning nærmede sig blev Guderne klar over at de ville tabe, og at Bygmesteren ville blive færdig indenfor den aftalte tid - primært fordi hans hest er usædvanligt stærk. Udsigten til at Freja skulle giftes bort var Guderne vederstyggelig og de rettede deres vrede mod Loke der i sin tid havde sagt at Bygmesteren aldrig ville kunne blive færdige inde, og Loke, der ikke ønsker at Guderne skal tage ham af dage, skaber sig om til en hoppe og forfører Bygmesterens hest, med det resultat at byggearbejdet ikke bliver færdigt inden for de tre år. Loke bliver gravid med Bygmesterens hest, og føder Sleipner en ottebenet hest. Sleipner bliver efterfølgende Odins hest.

 

Byleist.

Bror til Loge (Ukendt) og Helblinde  (dæknavn for Odin ?) og søn af Nal (Laufey) og Farbaute.

 

Bølge.

Datter af Ægir og Ran. Har 8 søstre der tilsammen er guden Hejmdals ni mødre.

 

Bøltorn.

Navnet på Bestlas og Mimers far og dermed Odins morfar. I henhold til beretninger fra digtet Havamal, der indgår i den ældre Edda er Bøltorn også far til en navnløs kæmpe (formentlig en jætte) som lærte Odin ni magiske sange. Ud fra viden om at Bøltorn er fader til Mimer, og Odin drikker af Odrører mens han lærer sangene, er det ikke usandsynligt at der er tale om Mimer.

 

Dag.

Dag er søn af jættekvinden Nat og asen Delling. Delling, der er morgenrødens gud. Dag fik en kærre af sin mor og af Odin fik han hesten Skinfaxe, hvis manke lyser og skinner over hele verden, når han kører hen over himmelen.

 

Dufa.

Datter af Ægir og Ran. Har 8 søstre der tilsammen er guden Hejmdals ni mødre.

 

Drøfn.

Datter af Ægir og Ran. Har 8 søstre der tilsammen er guden Hejmdals ni mødre.

 

Egil.

Jætte i Hymerskvadet, også kaldet stenboen.

 

Eggder.

Glad jætte i Jernskoven.

 

Fafne.

Jætte søn af Hreidmar. Har 2 brødre Odder og Regin. Stjal Niebelungsguldet fra sin far og gemte den på Gnitaheden.

 

Farbaute.

Jætte navnet betyder "som slår hårdt". Han er med jættekvinden Laufey fader til Loke, Byleist og Helblinde.

 

Fenja.

Fenja og Menja er jættekvinder, der kan male mange ting i kværnen Grutte. De tjente først som trælkvinder hos svenskekongen Fjolner i Svitjod, hvor de skulle male guld, men købtes af danekongen Frode, hos hvem de blev sat til at male guld, fred og lykke.
Kong Frode undte dem imidlertid ikke hvile, og derfor malede de en fjendtlig hær frem, ledet af havkongen Mysing. Mysing dræbte kong Frode og overtog kvinderne og kværnen. Mysing satte dem til at male salt, og de måtte arbejde endnu hårdere end hos kong Frode. Dette straffer jættekvinderne ved at male så meget salt, at havkongens skib sank og det siges at det er derfor havet er så salt.

 

Fjølvar.

Jætte, der ejer øen Allgrøn, hvor han og Odin tilbragte 5 år og der forførte syv dåragtige piger.

 

Gang.

Ukendt jætte bror til Tjasse og Idi. Søn af Årvalde.

 

Gejrrød.

Høvdingejætten og smeden, der fangede Loke da han besøgte Jotunheim i Frejas fjederham, som han havde stjålet og derpå lovede, at lokke Thor dertil våbenløs, for at slippe fri. Geirrød havde døtrene Galp og Greip.  Blev dræbt af Thor – se Thors besøg hos Geirrød.

 

Gerd.

Er jætten Gymer og Aurbodas utrolig smukke datter og søster til Bele. Hun blev viet til Frej. Frejs tjener Skirner blev sendt af sted for at fri til den smukke jættekvinde, men han måtte bruge trusler om at kaste en forbandelse på hende før hun var overtalt. Brylluppet fejredes i lunden Barre og som tak fik Skirner Frejs hest Blodighove.

 

Hun bor højt mod nord et sted under jorden og når hun strækker armene op over jorden, stråler alt omkring hende. Andre steder siger at hun bor sammen med Frej i Alfheim.

 

Gilling.

Jætte der sammen med sin kone dræbtes af dværgene Galar og Fjalar. Som bod for drabet på forældrene, fik Gillings søn Suttung Skjaldemjøddet. Bauge var også søn af Gilling.


Gjalp.

Jættekvinde datter af jætten Gejrrød. Fik brækket ryggen af Thor. Vimur (den største elv i verden) udspringer i Jættekvinden Gjalp. Søster til Greip. Må ikke forveksles med Gjalp en af guden Heimdals ni mødre.

 

Greip (Gneip).

Jættekvinde datter af jætten Gejrrød. Søster til Gjalp. 

 

Grid.

Jættekvinde som fik sønnen Vidar med Odin. Kaldes også Randgrid. Hun lånte Thor sit styrkebælte, sine jernhandsker og sin magiske stok Gridavol, da han skulle besøge Geirrød, lokket dertil af Loke uden at have sin hammer Mjølner med.

 

Groa.

Se Vølven.

 

Gunlød.

Suttungs datter. Hun vogtede Skjaldemjøddet for ham. Da Odin havde sovet tre nætter hos hende, gav hun lov til at drikke tre slurke af det en for hver nat. Odin måtte derpå hurtigt flygte til Asgård i sin ørneham, forfulgt af Suttung. Mødet med Odin resulterer i drengen Brage.

 

Gyge (Gygen).

Gammel jætte (Kvinde) bor i Jarnskoven, som også benævnes ”Nornegæst”. Holdt stygge og sære ulve. Bor ”øst på”. Afviste bl.a. elskov med Ymer. Taler med Brynhild, lige inden hun bliver ligbrændt.

 

Gymer.

Jætte, som er gift med Ørboda. Han er fader til Gerd og Bele.

 

Gølner.

Jætte.

 

Hate.

Betyder "Den som hader". Jætte i ulveskikkelse, som forfølger Månen i dens bane. Vil fange og fortære Måne til Ragnarok. Søn af Fenrisulven og Hyrrokin. Bror til Skoll.

 

Hefring.

Datter af Ægir og Ran. Har 8 søstre der tilsammen er guden Hejmdals ni mødre.

 

Hel.

Datter af Loke og jættekvinden Angerbode og søskende til Fenrisulven og Midgårdsormen. Hel blev af Loke og aserne sendt til Niflheim, hvor hun vogter dødsriget, der er for de der dør strådøden = en æresløs død i modsætning til den æresfulde ved at falde på slagmarken. (At ligge på strå= at ligge i sin seng). Senere stedet hvor de onde mennesker kommer når de dør.

 

Hel er selv halvt lig, halvt levende. På den ene side er hun blåsort som et halvt opløst lig og på den anden er hun kødfarvet. Hun smiler aldrig og hendes bolig er sort og slimet. Beder nogen hende om mad, får de sat fadet Hunger foran sig og ved siden af ligger kniven Sult. Hels bolig er den mørke borg Eljudne, hvor man finder sengen Sygeleje og dørtrinet Faldfordærv. Hel har to tjenerinder, Ganglad, og Gangtræt, der er så dovne, at ingen har set dem bevæge sig. Længst mod nord i Hel ligger Narstrand, hvor alle forbrydere havner.

 

Indgangen til Hel vogtes af den menneskeædende hund Garm. I Hel arbejder man på skibet Nagelfar, som bygges af døde mænds negle og hår. Når skibet er klart, kommer Ragnarok.

 

Helblinde.

Lokes delvis ukendte bror. En anden bror hedder Byleist. 

 

Hildegun.

En af Lysdiserne. Hun blev som ung bortrøvet og gift med dværfyrsten Ivalde og fik med ham børnene Ydun, Hjuke og Bil. Hjuke og Bil blev sendt til månen med et kar Mjød, og har siden fulgt efter den rundt om jorden.

 

Himinglæva.

Datter af Ægir og Ran. Har 8 søstre der tilsammen er guden Hejmdals ni mødre.

 

Hreidmar.

Havde Niebelungsguldet og trylleringen Andvarenut, som Loke stjal fra dværgen Andvare, til han faldt for deres forbandelse.


Han har sønnerne Fafne, Odder og Regin (dværg). Fafne stjal skatten fra sin far, og gemte den på Gnitaheden. Sønnen Odder kunne forvandle sig til en odder. Da aserne dræbte ham krævede Hreidmar, at de skulle fylde og belægge odderskindet med guld.

 

Hrungner.

Kæmpejætte med guldhjelm og den stærkeste af alle jætter. Han ejede først hesten Guldfaxe. Hans pandeskal og hjerte var af sten. Han udfordrede Thor til tvekamp og dør, hvorpå Thors søn Magne fik Guldfaxe for at befri sin far, der lå fastklemt under jætten.

 

Hrym.

Den jætte som skal være rorsmanden for skibet Nagelfar under ragnarok. Navnet, der kun er brugt i denne sammenhæng, er muligvis et dæknavn for Udgårdsloke.

 

Hræsvælg (Ræsvelg).

En jætte i form af verdens største Ørn. Den sidder i Yggdrasils højeste grene ved himlens rand. Hver gang den basker med vingerne blæser det i hele verden. Mellem dens øjne sidder Høgen Væderfølne. Ørnen skændes med dragen Nidhug der ligger nedenfor træet. Egernet Ratatask bringer ukvemsord frem og tilbage mellem ørnen og dragen. Hræsvælg betyder ligslugeren.

 

Hrønn.

Datter af Ægir og Ran. Har 8 søstre der tilsammen er guden Hejmdals ni mødre.

 

Hu.

Er en lille jætte, der bor hos Udgårdsloke. Hu er en personificering af Udgårdslokes tanker, og da Tjalfe og Hu løber om kap i et væddemål vinder Hu stort, da han bevæger sig hurtigere end øjet kan blinke.

 

Hymer.

Jætte og Thors stedfar. Thor og Tyr opsøgte ham for at låne hans store kedel til Ægir, der skulle brygge øl til gæstebud for aserne.

Thor måtte bestå forskellige prøver; mest kendt er historien om Hymers og Thors fisketur, hvor sidstnævnte får Midgårdsormen på krogen, hvorpå Hymer i skræk kapper linen. Hymer havde også et bæger der ikke kunne splintres.

 

Hyndla.

Jættekvinde der optrådte som Frejas rivalinde og blev overtalt til at røbe Odins herkomst.

 

Hyrrokin eller Hyrrokken.

Troldkvinde af jætteæt med mægtige kræfter. Bor i  Jernskoven i Jotunheim. Hun føder adskillige jætter i ulveskikkelse med Fenrisulven som far. Mor til Hate, Månegarm og Skoll.

 

Ved Balders ligfærd skulle hans skib Ringhorn med Balders og Nannas lig skubbes ud på havet for at afbrændes, men ingen, selv ikke Thor, kunne rokke skibet. Man sendte bud efter troldkvinden som kom ridende på en ulv og brugte en hugorm som tømme. Hun tog ved skibets stævn og trak det ubesværet ud på havet så gnister føg fra rullestokkene.

 

Idi.

Ukendt jætte bror til Tjasse og Gang. Søn af Årvalde.

 

Im.

Søn af Vaftrudner. Holder til i Vaftrudners sal sammen med faderen og andre jætter.

 

Jernsaxa.

Jættekvinde og en af Thors tidligere elskerinder. Har med ham sønnen Magni. Desuden er hun én af De ni møer.

 

Kolga.

Datter af Ægir og Ran. Har 8 søstre der tilsammen er guden Hejmdals ni mødre.

 

Laufey (Nal).

Farbautes mage og moder til Loke, byleist og Helblinde. Derudover vides intet om hende. Hendes slægtskabsforhold er usikker; Clunies Ross mener fx, at hun er af aseeslægt. Hendes navn betyder “løv ø” hvilke er en kenning (poetisk omskrivning) for et træ.

 

Lohals.

Langelandsk jætte.

 

Loke.

Loke er halvt gud og halvt jætte. Søn af jætten Farbaute og Laufey, og bror til Byleist og Helblinde, der kan være et andet navn for Odin. I kilderne beskrives han som smuk af udseende. Loke bor hos aserne i Valhal og er gift med Sigyn, med hvem han har to sønner Vale (Vali) og Narfe (Nari), der ikke har arvet faderens karakter. Med jættekvinden Angerboda avler Loke tre uhyrer: Fenrisulven og Midgårdsormen samt datteren Hel, der bestyrer underverdenen (som også hedder Hel). I skikkelse af en hoppe bliver han mor til Odins hest Sleipner.

 

Han henter den til Asgård for at få dem uskadeliggjort, idet han forudså at de kunne bringe stor ulykke over aserne. Loke kastede Midgårdsormen langt ud i havet for at den skulle drukne, men den voksede sig i stedet så stor, at den til sidst nåede rundt om jorden og kunne bide sig selv i halen. Hel blev sendt til det kolde sted Niflheim, hvor hun blev dronning i dødsriget, hvor mennesker kommer hen der dør af sygdom eller ælde. Fenrisulven lignede en sød lille hundehvalp da den kom til Asgård, men den blev hurtig så stor og glubsk, at kun Tyr kunne nærme sig den og give den mad.

 

Loke kan antage både mandlig og kvindelig form og fx føde børn. I nogle myter omskaber han sig til en kvinde bl.a. som jættekvinden Tøk, der hjalp den blinde Høder med at ramme Balder med pilen af misteltenen, eller en hoppe og føder afkom, bl.a. hesten Sleipner. Loke er den sælsomste skikkelse i den nordiske mytologi.

 

Loke er gudernes kloge og snarrådige hjælper, men også årsag til mange af asernes problemer. Loke er tillige en drillepind og spasmager. Han bliver ofte betegnet som en såkaldt "trickster". En trickster er en person/væsen, som bryder normerme for opførsel, som regel med skader til følge. Når noget går galt, har Loke næsten altid haft en finger med i spillet. Loke er dog ikke entydigt ond. Han har blandet blod med selveste Odin, lige efter at vanderne og aserne havde sluttet fred. I begyndelsen syntes Odin godt om Loke, men da han opdagede hans sande væsen fortrød han denne forbrødring lige så mange gange som der er blade på Yggdrasil.

 

Gudernes tålmodighed med Loke brister dog, da han narrer den blinde Høder til at dræbe den blide Balder (mere herom på næste side). Guderne lænker ham til et bjerg i Udgård, hvor han står med en møllesten om halsen, om maven og om knæene, så han ikke kan røre sig. Han får ikke vådt eller tørt, men ikke nok med det. Over hans hoved anbringer de en slange, som drypper gift og galde ned på Lokes hoved. Lokes hustru Sigyn holder et kar, som opfanger giftdråberne, men når karret skal tømmes, rammer nogle dråber Lokes hoved. Når det sker, vrider Loke sig i smerte, så hele bjerget ryster. Det er forklaringen på, hvorledes jordskælv opstår. Ved Ragnarok vil Loke slippe løs og anføre en afdeling af jætternes hær i den sidste kamp mod aserne.

 

Kari.

Repræsenterer luft. En af tre jætter, som bor hos aserne. De to andre er Loke og Ægir.

 

Lue.

En ildjætte, søn af Mistblinde og bror til Ægir. Kendes fra en ædekonkurrence med Loke i Udgård, som Loke vandt.

 

Menja.

Jættekvinde. Se under Fenja.

 

Mimer.

Mimer er søn af Bøltorn og bror til Bestla og er således også Odins morbror. Han er den klogeste af alle. Han vogter sin brønd med visdommens vand kaldet Mimers brønd. og hvor asketræet Yggdrasil har en af sine tre rødder.

 

Mimer fyldte hver dag sit drikkehorn og drak en slurk af brøndens vand og fik dermed visdom om alt, hvad der var sket og skulle ske i verden.

Mimer var stærkt knyttet til aserne og blev halshugget af vanerne, der fik ham som gidsel, da de sluttede fred med Aserne. De sendte det afhuggede hoved retur til aserne. Odin gjalrede over hovedet så han kunne tale med det, og siden har Odin rådspurgt hovedet, i svære sager, som hvornår Ragnarok skulle komme.

 

Miskorblinde.

En ukendt jætte, som kun nævnes i kvad om Hymer og jætten Geirrød.

 

Mistblinde.

Far til jætterne Ægir og Loke.

 

Mokkurkalfe.

En jætte der er kommet til live ved troldom, da jætten Hrungner havde brug for hjælp i kamp mod Thor. Mokkurkalfe var kæmpestor, han var bygget i ler og havde en hoppes hjerte.

Men da Mokkurkalfe så Thor blev han så bange at hans hoppehjerte skælvede og han tissede i bukserne. Thors hjælper, Tjalfe sloges i stedet med ham, og da Tjalfe var en hurtig løber, lykkedes det ham at forvirre Mokkurkalfe så meget at kæmpen til sidst væltede og dermed blev besejret.

 

Mulme.

Jætte, der kan græde som dyr.

 

Mundilfare.

Er far til den skønne Sol og hendes broder Måne. Guderne mente at børnene var for skønne og sendte dem op på himlen. Sol og Måne er lysdiser. Søndag (sunnudagr) er Sols dag og mandag (mandagh) er Månes dag. Mundilfare havde to børn, en pige og en dreng.  Det syntes guderne ikke om, så de tog børnene og satte dem op på himlen. Sol styrer den rigtige sols vogn. Sol kører hurtigt, for lige i hælene på hende er ulven Skoll. Ulven indhenter hende hver aften. Måne styrer månens vogn og råder i ny og næ for månefaserne, mens han prøver at køre fra ulven Had.

 

Muspel.

Ildjætte som bor i Muspelheim langt mod syd. Ved Ragnarok sender han sine sønner mod nord for at brænde Midgård af. Må se sin værste fjendre opforstre sine sønner. Måske den samme som Surt.

 

Narfe (Nari).

Søn af Loke og Sigyn. Narfe har en bror, ulven Vale (Vali). I forbindelse med gudernes straf af Loke i forbindelse med Balders død lænker aserne ham med hans Narfes tarme. Aserne vil dog ikke gøre sig skyldige i mord så de forvandler Narfes bror Vale til en ulv og venter på at de to brødre skulle komme op at skændes, som brødre jo gør en gang imellem. Vale som ikke er bekendt med sin nye styrke som ulv sønderrev Narfe og aserne tager hans tarme.

 

Nat.

Den sorte jættekvinde Nat, hvis far er Narfe. Hun blev gift med asen Delling, og sammen fik de en søn, Dag. Han er lige så lys, som moderen er mørk. Dag og Nat skiftes til at køre på himlen. Nat kører en gang i døgnet hen over himmelhvælvingen i sin kærre forspændt sin sorte hest Rimfaxe og spreder mørke. Rimfaxe efterlader sig rim på marken, og der falder skum fra dens bidsel ned på jorden som dug. Nat hører til diserne.

 

Odder.

Jætte søn af Hreidmar. Har 2 brødre Fafne og Regin. Odder kunne forvandle sig til en odder. Da aserne dræbte ham krævede Hreidmar, at de skulle fylde og belægge odderskindet med guld.

 

Ran.

Ægirs hustru. Havgudinde. Hun fanger sømænd på havet. Med sit store net trækker hun dem ned og de lider druknedøden og holder dem derpå som fanger i sin bolig under havet. En folketro, citeret i de islandske sagaer, gik ud på, at druknede gik til Ran, og hvis de viste sig ved deres eget gravøl, var det tegn på, at hun havde taget godt imod dem. Hun har ni døtre som alle er Heimdals mødre.

 

Rimner.

Jætte. Far til Valkyrien Ljot. 

 

Rind.

En jættekvinde. Sammen med guden Odin har hun sønnerne Skjold og Vale (ikke at forveksle med Lokes jættesøn Vale).

 

Skade (Skidisen).

Jættekvinde, datter af Tjasse, som aserne slog ihjel.. Da hun hørte at aserne havde dræbt hendes far, drog hun til Asgård for at hævne ham, men ingen ville kæmpe med en kvinde og i stedet tilbød de hende som bod for at slutte fred, at hun kunne vælge sig en mand blandt dem, men Odin forlangte, at hun kun måtte se deres ben når hun skulle vælge. Hun håbede på at få den smukke Balder, men valgte vanen Njord fra Noatun. De kunne dog ikke blive gift før hun igen kom til at le, men det sørgede Loke for ved at binde en snor fast mellem en gedebuks hageskæg og hans egen tissemand. Når Loke og bukken skiftevis trak i snoren og brægede,så det så morsomt ud, at Skade måtte le, og så kunne hun gifte sig. De kom dog ikke til at bo sammen. Skade kunne ikke lide at bo på Noatun og flyttede efter en tid tilbage til Thrymshjem.

 

Skoll.

Betyder "Den bedrageriske". Jætte  i ulveskikkelse, som forfølger Sol. Det vil lykkes Skoll at fange og fortære Sol når Ragnarok kommer. Bror til Hate.

 

Skrymer.

Dæknavn for Udgårdsloke - jætternes konge.

 

Surt.

Ildjætte der hersker over Muspelheim og ildjætterne og de onde Muspelsønner. Han siges at have et sværd der brænder og hvis flammer skinner mere end solen. Til ragnarok vil han føre sit folk (Muspelfolket) over Biforst, som derved bryder sammen. I Asgård vil han kæmpe mod Frej og dræbe ham, og efter gudernes fald, står Surt alene tilbage. Han vil da støde sit sværd i jorden, og sætte den i brand.

 

Suttung.

En kløgtig jætte, med en smuk datter – Gunlød. Han er søn af Gilling og bror til Bange. Han bor på Hnitbjerg. Han får fingrene i Kvasers blod, efter dværgene Fjalar og Galar har dræbt hans far Gilling. Suttung forlanger blodet som bod. Suttung lader nu Kvasers blod gære og får ud af det en fortryllende drik (det kostelige mjød Skjaldemjøddet), der giver digteriske evner. Odin stjæler brygget fra Suttung ved at forføre den skønne Gunlød og flygter over hals og hoved med bugen fyldt med brygget til Asgård. Da Suttung i sin ørneham forfølger Odin, bliver han dræbt af aserne, da han krydser muren til Asgård.

 

Svåsud.

Jætte, der tager sig af sommeren.

 

Thrym (Trym).

Jætte der var ugift. Han stjal Thors hammer Mjølner og krævede Freja som brud i løsepenge. Thor fik dog hammeren tilbage ved list, idet han forklædte sig i kvindetøj som Freja. Tyveriet kostede Thrym og hele hans husstand livet.

 

Tjasse.

Fader til skade. Jætten der stjal asen Brages hustru Ydun med ungdomsæblerne. Blev dræbt af aserne efter at have bortført Ydun.

 

Trivalde.

En jætte med tre halse og ni hoveder, tre på hver hals. Han blev dræbt af Thor, der kløvede alle hans hoveder med en økse.

 

Trudgelmer.

En sekshovedet jætte. Fødtes af Ymers fødder i de tidligste tider. Var desuden også ophav til jætten Bergelmer, der førte jætteslægten Rimturserne videre.

 

Tøkk.

Jættekvinde – Loke i forklædning.

 

Ud.

Datter af Ægir og Ran. Har 8 søstre der tilsammen er guden Hejmdals ni mødre.

 

Udgårdsloke.

Konge over jætterne der regerede i Udgård. Jætten frygtede Thors styrke og forsøgte i kæmpen Skrymers skikkelse at holde ham væk, men han og hans hjælpere Midgårdsormen, Lue (ilden), Hu (tanken) og Ælde (alderdommen) overvandt ved trolddom Thor og hans ledsagere Loke og Tjalfe i væddekampe under Thors besøg i Udgård. Myten viser, at Udgårdsloke kender til runetrolddom som Odin. Et andet fællestræk er, at Udgårdsloke kan forvandle sig. I myten optræder han som kæmpe da Thor møder ham.

 

Vaftrudner.

Jætte der var meget klog, og kunne stille og besvare vanskelige spørgsmål. Da Odin kappedes med ham i visdom, svarede han rigtig på alle spørgsmål indtil han blev spurgt: "Hvad sagde Odin i Balders øre, da han blev lagt på bålet ?". Det kunne Vaftrudner ikke svare på og så mistede han sit hoved.

 

Vale (Vali).

Er Lokes søn. Han lever som ulv og har en bror ved navn Narfe. Vale omskabtes af aserne til en ulv der dræbte Narfe – se Narfe. Må ikke forveksles med Odin og Rinds søn af samme navn.

 

Vindsval.

Jætte, der tager sig af vinteren.

 

Vølven.

En jættekvinde ved navn Groa, som er gift medAurvandil. Vølven er trolddomskyndig og den klogeste spåkone. Hun har bl.a. fremsagt Vølvens spådom om Ragnarok. Nu er hun død og ligger begravet i underverdenen udenfor Hels porte. Odin brugte trolddom til at mane hende op af graven, og hun røbede spådommen om Ragnarok.

 

Ymer.

UrJætte, søn af kulden og varmen, der fødte de første jætter. Ymer drak af de 4 floder. Mens Ymer lå og sov voksede to mennesker - en mand og en dame - ud af hans armhuler. Hans fødder skabte en søn. Fra dem stammer jættefolket Rimturser. Han levede af koen Audhumblass mælk og blev dræbt af guderne Odin, Vile og Ve, som derpå skabte verden af Ymers krop.

 

Af Ymer krop dannes hele vores verden senere:

  • Blodet blev til verdens have.
  • Hans knogler til bjergene på jorden.
  • Tænderne til sandet og stenene.
  • Håret blev til skovene.
  • Hjernen til skyerne.
  • Hjerneskallen til himmelvælvingen.

 

Årvalde.

Far til Idi, Tjasse og Gang.

 

Ægir.

(konge over havet) er en af tre jætter, som bor hos aserne. De to andre er Loke (der repræsenterer ild) og Kari (der repræsenterer luft). Ægir er guderne venligt stemt og byder dem ofte til gilde.

 

Ægir er meget magtfuld, og bror til Loke. Ægir og jættekvinden Ran i prægtige guldbelagte sale under havet ved øen Hlésey/Hléssey/Lessö, måske Læsø. Ran, som er en barsk kvinde, der forårsager storme og forlis. Han havde kokken Elder og tjeneren Firmafeng.

 

Ægirs og Rans afkom siges at være bølgerne og hans ni døtre er vistnok de samme som de ni mødre til guden Hejmdal. Navnene på Ægirs ni døtre var Himinglæva, Dufa, Bloddughadda, Hefring, Ud, Hrønn, Bølge, Drøfn og Kolga, men navnene er nok ment rent symbolsk og poetisk, de er alle forskellige ord for begrebet "bølge".

 

Navnet Ægir knytter sig til ordet for vand, og han er personificeringen af havet. Hans kræfter kan bruges både til godt og ondt, men har hele tiden med vandet og havet at gøre. Ægir bliver ofte præsenteret som en gammel mand med et hvidt skæg og klo-lignende fingre. Hvis man så ham på havets overflade, var det oftest et ildevarslende tegn. Han kommer for det meste op til overfladen med den hensigt at trække skibe og mænd med sig ned på havets bund og han var derfor naturligvis frygtet af sømænd.

 

Ægir besidder også et stort kar kaldet Ægor, skænket til ham af Thor og Tyr. I dette kar brygger han livets mjød af Balders blod. Mjøden er synonym med det livgivende hav. Livet begyndte i det salte hav, og efter Ragnarok vil en ny verden opstå igen fra havet.

 

Ælde.

Jættekvinde personificeret alderdommen ved en gammel kroget kone, som optræder som Udgårdslokes mor i myten Thor hos Udgårdsloke. De færreste kan danse med hende i længere tid, før de går i knæ. Kun Thor der dansede med hende under en duel med Udgårdsloke, holdt sig oprejst i længere tid. Kun i kraft af Yduns fortryllede æbler, der giver ungdom, kan aserne modstå Ældes kraft.

 

Ørboda  (Aurboda).

En jættekvinde der er gift med Gymer og mor til Gerd og Bele.

 

Årvågen.

Runekyndig jætte.

 

Åsvin.

Se Alsvin.